Bảng giá

Bảng giá Thiết kế - Thi công 2020

NỘI DUNG

ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ - THI CÔNG XÂY DỰNG

   THIẾT KẾ  NHÀ PHỐ

  • <300  m²      : 120.000 đ/     

   

  •  300-500 m²  : 100.000 đ/m²       

               

  •  >500 m²       :  80.000 đ/m²

   THIẾT KẾ BIỆT THƯ

  •      HIỆN ĐẠI       :  _ <500  m²     : 120.000 đ/   

                                         _ >500  m²      : 100.000 đ/m²                 

  •      CỔ ĐIỂN        :  ​_ <500  m²     : 170.000 đ/m² 

                                          _ >500  m²     : 150.000 đ/m²                 

   THI CÔNG NHÀ PHỐ

  •  HIỆN ĐẠI  :    _ <300  m²          : 3.500.000 đ/ 

                                  _  300 -500  m²   : 3.600.000 đ/m²    

                                  _ >500  m²          : 3.400.000 đ/m²    

  •   CỔ ĐIỂN    :  _ <300  m²          : 3.600.000 đ/m² 

                                   _ 300 -500  m²   : 3.400.000 đ/m² 

                                   _ >500  m²         : 3.500.000 đ/m²   

   THI CÔNG BIỆT THỰ, NHÀ GÓC

  •  HIỆN ĐẠI  :   _ <500  m²          : 3.600.000 đ/   

                                 _ >500  m²          : 3.500.000 đ/            

  •  CỔ ĐIỂN   :  _ <500  m²           : 3.600.000 đ/m² 

                                 _ >500  m²           : 3.800.000 đ/m²          

 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH TÚ
Địa chỉ: 25 Trần Văn Kiều, P.10, Q.6, TP. HCM
Tel / Fax: (08) 6293 2509 - Hotline: 0907 821 838 - 0907 200 999
Email: minhtuxdnd@gmail.com - Website: xaydungminhtu.com

new