TIN TỨC
Tin tức >> Tin pháp lý - xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, nhà ở nông thôn nằm trên các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ

 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, nhà ở nông thôn nằm trên các trục đường Quốc Lộ, tỉnh lộ

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở (kèm theo hồ sơ) tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Phòng quản lý đô thị kiểm tra hồ sơ, ra giấy phép và trình lãnh đạo phòng phê duyệt vào bản vẽ.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị trình UBND huyện, thị xã, thành phố ký giấy phép xây dựng, vào sổ lưu và chuyển kết quả về Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng đơn; Bản sao (có chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục từ bản đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo qui định địa chính (nếu có); Hồ sơ thiết kế gồm: Mặt bằng định vị công trình trên lô đất, tỉ lệ 1/200-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí khu vực;  Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình, tỉ lệ 1/50-1/100; Mặt bằng móng của công trình, tỉ lệ 1/100-1/200; Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; Đối với công trình sửa chữa cải tạo phải có ảnh chụp hiện trạng phía trước công trình (khổ 9cmx12cm). Trường hợp phá dỡ nhà 3 tầng trở lên phải có biện pháp phá dỡ; Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên (không kể tầng hầm, tầng lửng, tầng mái, sân thượng), ngoài thành phần hồ sơ trên cần phải có các bản vẽ kết cấu các bộ phận chính của công trình: Móng, khung cột, sàn, mái. Hồ sơ phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 4) ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí : 50.000đồng/01 giấy phép. Phí xây dựng: Nhà ở cấp 1: 25.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 2 : 20.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 3 : 15.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4: Nhà ở cấp 4 xây 3 tầng : 5.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4 xây 2 tầng : 2.500đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4 xây 1 tầng : 1.000đồng/m2 đất xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND, ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành qui định về qui trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bước 3: Phòng quản lý đô thị trình UBND huyện, thị xã, thành phố ký giấy phép xây dựng, vào sổ lưu và chuyển kết quả về Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trả cho tổ chức, cá nhân.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) do chủ đầu tư đứng đơn; Bản sao (có chứng thực) một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục từ bản đồ giải thửa hoặc hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo qui định địa chính (nếu có); Hồ sơ thiết kế gồm: Mặt bằng định vị công trình trên lô đất, tỉ lệ 1/200-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí khu vực;  Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình, tỉ lệ 1/50-1/100; Mặt bằng móng của công trình, tỉ lệ 1/100-1/200; Sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; Đối với công trình sửa chữa cải tạo phải có ảnh chụp hiện trạng phía trước công trình (khổ 9cmx12cm). Trường hợp phá dỡ nhà 3 tầng trở lên phải có biện pháp phá dỡ; Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 03 tầng trở lên (không kể tầng hầm, tầng lửng, tầng mái, sân thượng), ngoài thành phần hồ sơ trên cần phải có các bản vẽ kết cấu các bộ phận chính của công trình: Móng, khung cột, sàn, mái. Hồ sơ phải do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 4) ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

h) Lệ phí (nếu có): Lệ phí : 50.000đồng/01 giấy phép. Phí xây dựng: Nhà ở cấp 1: 25.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 2 : 20.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 3 : 15.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4: Nhà ở cấp 4 xây 3 tầng : 5.000đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4 xây 2 tầng : 2.500đồng/m2 đất xây dựng; Nhà ở cấp 4 xây 1 tầng : 1.000đồng/m2 đất xây dựng.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 09/2005/TT-BXD, ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005;

- Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND, ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành qui định về qui trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

TIN TỨC KHÁC
→ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI NHẤT HIỆN NAY
→ Những điều cần lưu ý khi xây nhà đẹp trên diện tích nhỏ
→ Giấy tờ chứng minh nhà ở hợp pháp gồm những gì?
→ Quy định mới về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
→ THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ ĐẤT
→ THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT
→ Quy định mới về xây dựng nhà ở
Trang :  1 
new